F.A.Q dla programów Insert

Czy można z Kartoteki towarów usunąć wpisy które są już nieaktualne?

odpowiedź:

Nie można usunąć z kartoteki towarów wpisów dotyczących towarów. Można natomiast ustawić filtr dla towaru o statusie Aktywny:

Wchodzimy w: Kartoteka Towary i usługi ->podświetlam daną kartotekę -> górny pasek Operacje -> Ustaw jako nieaktywny -> filtrujemy Towar o statusie aktywny. Od teraz w kartotece towarów będą wyświetlane towary które są ustawione jako Aktywne.