Subiekt GT – FV – różne numery rachunków bankowych.

Jak drukować FV z rożnymi numerami rachunków bankowych?

Zaczynamy od powielenia domyślnego wzorca wydruku (Widok > Administracja > Wzorce wydruków)
Prawym klawiszem mysz na wybrany dokument (Powiel)
Następnie zapisujemy go pod nazwą np. FS standard (bank 1)
Zapisany dokument znowu powielamy i tym razem zapisujemy pod nazwą FS standard (bank 2)
Wchodzimy w jeden z nowo utworzonych wzorców i przechodzimy do zakładki: Nagłówek
W miejscu Nagłówek Raportu z Nagłówka standardowego kopiujemy treść.
Zakładamy nowy nagłówek
Wklejamy treść uprzednio skopiowanego nagłówka edytując numer rachunku bankowego.
Nazywamy nasz nagłówek np. Nagłowne Niestandardowy wybieramy go jako aktywny nagłówek.
Zapisujemy wzorzec tym sposobem przy wydruku mamy do wyboru dwa nowe wzorce nagłówków które mogą się różnić numerem rachunku lub innymi danymi które potrzebujemy zmienić.